wtorek, 23 września 2014

Laboratorium filozoficzne


Wrocław, 23.09.2014


26.09 br. o godz. 1800 w sali „Infopunktu Nadodrze” we Wrocławiu na ul. Łokietka 5a rozpoczyna się cykl spotkań w ramach Laboratorium filozoficznego. Tym samym zainicjowany zostanie pierwszy etap realizacji projektu powołania i pracy Ośrodka poszukiwań twórczych, o którym jest mowa na stronie internetowej Fundacji U Źródeł pod adresem - http://fundacjauzrodel.com.pl/warsztaty-i-laboratoria/.


A oto niektóre z tematów spotkań:

 • granica kreacji myśli a wgląd w prawdziwe poznanie,
 • złożoność i precyzja zjawisk, i aspekt ich nieprzypadkowości,
 • sens wszelkiego stworzenia w skali mikro i makro,
 • wiara a prawdziwe doświadczenie wiedzy,
 • wolność od iluzji, co nią jest a co nie,
 •  rola umysłu we wszechświecie,
 • sens ograniczenia zdolności percepcji do poziomu zmysłów,
 • rola rzeczywistości materialnej, ożywionej i nieożywionej w życiu,
 • czym jest duchowość a pole energetyczne,
 • poglądy, filozofie, teorie, idee, na ile to tylko wytwór myśli,
 • nauczyciel, mistrz, trener, pośrednicy w poznaniu i rozwoju, a możliwość wglądu nieobarczonego sugestią,
 • wiedza wdrukowana, a możliwości uwolnienia się samodzielnie z jej dyktatu,
 • analiza  różnych pojęć używanych jako skróty myślowe, budowanie płaszczyzny zrozumienia,
 • czym jest intuicja i jej doświadczanie,
 • techniki a możliwość uwalniania się z ograniczeń,
 • rozwój i przekraczanie ograniczeń umysłowych i fizycznych,…

Serdecznie zapraszam.