niedziela, 19 października 2014

Laboratorium filozoficzne - spotkanie II


Wprowadzenie do II spotkania Laboratorium filozoficznego.

Na wstępie chciałbym przypomnieć kilka informacji dotyczących fundacji i jej działań. Fundacja została założona na początku 2014 r. i nosi nazwę: Fundacja U Źródeł. Jej najważniejszym celem jest uruchomienie w przyszłości Ośrodka działań twórczych, w którym to prowadzone będą badania i poszukiwania wykraczające poza standardy w sposobie pracy jak i kierunku poszukiwań, z jakimi można spotkać się w innych przestrzeniach dzisiejszych czasów.
Jeżeli uważnie przyjrzymy się współczesnej rzeczywistości, to możemy zauważyć, że niemalże na każdym kroku poczynając od kościołów różnych wyznań i ich odłamów, poprzez szkoły duchowe wywodzące się z kultur często bardzo starych, z ogromną już zgromadzoną wiedzą, a kończąc na różnych ośrodkach terapeutycznych, kursach, szkoleniach, że wszędzie tam oferowana jest wiedza, poznanie, zrozumienie i rozwiązanie wielu problemów wychodzących poza podstawowe potrzeby egzystencjalne. Dalej widzimy, że to zapotrzebowanie znajduje odzwierciedlenie, w coraz większej ilości ludzi uczestniczących w tego typu zdarzeniach. W ofercie mistrzów, guru, nauczycieli, terapeutów, którzy w jakimś sensie mają monopol na to, co jest słuszne, dobre, a co nie, nawet i wtedy, kiedy opierają się na wiedzy i doświadczeniu własnym, czy też tradycji wielowiekowej, to trzeba jednak pamiętać, że każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością, tak jak i ten świat, który w każdym aspekcie jest różnorodny i niepowtarzalny. Tak więc, nasuwa się proste spostrzeżenie, że nie można brać wszystkich jedną miarą. Tendencje zmierzające do narzucania konkretnych rozwiązań, są bardzo silne i częstym argumentem przy niepowodzeniu pojedynczych jednostek w ich wykorzystaniu jest tłumaczenie typu: nie zawierzyłeś do końca…, nie poddałeś się…, za mało było w tobie wiary w możliwość…, coś w tobie nie do końca otworzyło się jeszcze…., za mało czasu temu poświęciłeś…, itp. Fundacja U Źródeł nie zamierza z nikim polemizować, ani niczego co już jest, podważać, natomiast chce skupić całą uwagę na każdym pojedynczym człowieku, który poszukuje, ma swoje doświadczenia i jest gotów dzielić się nimi, by tym sposobem docierać do obszarów jeszcze niepoznanych, a także by uruchamiać zdolności, których stosowanie było zastrzeżone tylko dla nielicznych, albo jeszcze w ogóle nieznanych.
26 września po wielu przygotowaniach uruchomiony został cykl spotkań, który nosi miano  Laboratorium filozoficzne. W niedalekiej przyszłości zaczną funkcjonować kolejne laboratoria, o których jest mowa na stronach fundacji i kiedy ich prace osiągną odpowiedni pułap, zostaną przeniesione w warunki, gwarantujące bezpieczeństwo ich realizacji i rozwoju.
Ale wracając do Laboratorium filozoficznego, jak i pozostałych rodzajów działań, które również będą miały w sobie człon laboratorium, to można zadać pytanie, dlaczego taka nazwa? Otóż słowo laboratorium pochodzi od łacińskiego słowa laborare i znaczy pracować, natomiast filozofia od greckiego φιλοσοφία, co w tłumaczeniu dosłownym to umiłowanie mądrości.
W obrębie znaczenia tych słów zainicjowane zostały badania i poszukiwania, w oparciu o logikę myśli, zmierzające do przekraczania standardów i stereotypów w pojmowaniu rozwoju jednostki, jako podmiotu samego dla siebie jak i w relacji z drugim człowiekiem, a także w  odniesieniu do grupy, czy też większej społeczności.
Stosowane powszechnie metody, z jakimi można się spotkać, z jednej strony wiążą się z konkretnymi wzorcami, wypracowanymi technikami, które oferowane są innym, tak więc w jakimś sensie, są pogwałceniem natury jednostki. Z drugiej strony, zawężają obszar percepcji, czyli inaczej mówiąc analizy wglądu umożliwiającej posuwanie się choćby małymi kroczkami do przodu. Innym równie ważnym elementem jest rozważanie, czemu to ma służyć, dokąd prowadzić i jak to się ma w odniesieniu do całego wszechświata. Oczywiście wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi, by badać te przestrzenie, abstrahując od realnej rzeczywistości, jaką kreuje człowiek na co dzień poprzez społeczności lokalne i narody. Tak więc Laboratorium filozoficzne jest tym forum otwartym, na którym wszystko co wypływa z przekonania jego uczestników, jest tematem wewnętrznie publicznym.
Jest wiele pytań, które proszą się o odpowiedź, jednak odpowiedź nie zamykającą, a pozwalającą iść dalej. Ale to nie tylko to, to również wewnętrzna potrzeba zrozumienia i umiejętne wtopienie się w sens istnienia wszystkich rzeczy, wszystkiego. Intuicyjnie jest ona wyczuwana przez wielu, na co wskazuje ogromne zapotrzebowanie, jakie daje się zaobserwować w dzisiejszych czasach. Jednak ciągle jeszcze niewielu jest takich, którzy potrafią uwolnić się od tego, co już zostało w nich wdrukowane, po prostu pozbyć się wszelkich ograniczeń. Innym ważnym pytaniem jest to, czy do tego aby wejść na wyższy poziom świadomości i tym samym zacząć żyć według innych jakości, potrzebne są jakiekolwiek techniki. Jest takie stare powiedzenie, że gwałt gwałtem się odciska, więc być może istnieją inne drogi. To ogromny obszar do badania i poszukiwań. Trzeba pamiętać przy tym, że nie chodzi o to, by wyalienować się ze środowiska, w którym przyszło nam żyć, jak również, by nie dokonywać gwałtu na sobie, by stać się kimś innym. Najważniejsze to dorastać w zgodzie z sobą będąc czujnym i uważnym, a dzielenie się i współuczestnictwo z drugim człowiekiem może ten proces uczynić bardziej realnym i wykonalnym.
Kolejne spotkanie laboratorium, na które zaproszony jest każdy kto szuka i gotów jest dzielić się, odbędzie się 24.10. br. w sali „Infopunktu Nadodrze” na ul. Łokietka 5 we Wrocławiu o godz. 1800.  Wstępem do niego będzie refleksja na temat:   Bóg a Wszechświat - jeden ze sposobów rozumienia tych pojęć w oparciu o wiedzę i doświadczenia własne.
Na koniec zainteresowane osoby odsyłam do dodatkowych informacji związanych z tematem pierwszej części spotkania, a także innych jeszcze informacji o Laboratorium filozoficznym , które znajdują się na stronach:


LW


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz